Podręcznik mądrości tego świata

1. Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło
Wszystko, co jest sprzeczne z tym przykazaniem, jest głupotą. Whitehead’owi wielkiemu mędrcowi angielskiemu, przypisuje się powiedzenie, że być racjonalnym (to jest mądrym) znaczy, po pierwsze żyć, po drugie żyć dobrze, po trzecie: żyć jeszcze lepiej.


2. Dbaj przede wszystkim o twoje życie i zdrowie
2.01. Nie bądź głupi, nie daj się zabić
Trylogia Sienkiewicza znów dostarcza tutaj znakomitego przykładu w postaci Zagłoby. Ten opanował tę sztukę do perfekcji. Józef M. Bocheński, autor “Podręcznika Mądrości tego świata” wręcz uważa, że męczeństwo, śmierć męczeńska jest głupotą: “mądrość zabrania owego szczególnego rodzaju samobójstwa, jakim jest dla niej męczeństwo”. Ciekawe, co na to ksiądz Andrzej Rabij z klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, gdzie silny jest kult Pięciu Braci Męczenników.

2.1. Gdy dalsze życie wydaje ci się na pewno i bezwzględnie nieznośne, popełń samobójstwo.
To duża ulga dla wszystkich planujących samobójstwo. Bo Kościół Katolicki samobójców piętnuje, dowodząc, że posiadają dar życia, który od nich samych nie pochodzi, więc nie mogą nim rozporządzać. Dominikanin Bocheński neguje tę opinię, że skoro nie możesz żyć lepiej, to weź i zniknij. Ludzie mają różne motywy wieszania się, trucia, skakania z mostu. Długi, beznadzieja finansowa, zawód miłosny, opętanie nałogami. Aż strach pomyśleć ile to ludzie mają pomysłów na to, że ich życie nie może być lepsze.

2.2. Poza wyjątkowymi okolicznościami stawiaj twoje życie i zdrowie ponad wszystko inne.

3. Używaj życia
3.1. Dbaj o to, byś miał jak najwięcej przyjemności i jak najmniej przykrości.

3.2. Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens.

3.21. Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.
Istnieje w świecie każdego człowieka olbrzymia ilość możliwych celów i zajęć. (…) Ale życie ma także sens, gdy człowiek do niczego nie dąży, lecz używa chwili. Takie używanie jest obok dążenia drugim, wystarczającym warunkiem sensu życia. Stąd zasadnicze przykazanie:

3.22. Używaj chwili
…musi być w życiu miejsce na używanie, na rozkoszowanie się tym, co jest, czego zażywamy, bez żadnego dążenia.

3.221. Umiej żyć w teraźniejszości
Ludzie gwałcący przykazanie przykazanie używania chwili cierpią nieraz z powodu świadomości dystansu między teraźniejszością a przyszłością, między środkami a celami. Nacisk, jaki się kładzie na dystans jest jednym z głównych powodów niezadowolenia, a co za tym idzie, nieszczęścia.
Otóż, można tego uniknąć przez pojmowanie środków nie jako takich, ale jako celów, stąd dalszy nakaz:

3.222. Staraj się pojmować środki jako cele
Zamiast widzieć w myciu się i innych czynnościach tylko środek, trzeba patrzeć na nie jako na czynność nie pozbawioną przyjemności, godną zachodu niezależnie od dalszych celów.

Źródło mądrości (kursywą): “Podręcznik mądrości tego świata”, Wydawnictwo Philed, Kraków 1992
Komentarze: Jarek Pałyska