Słowa mają moc sprawczą

Słowa mają moc sprawczą. John A. Bargh w “Journal of Personality and Social Psychology” ogłosił wyniki badania, w którym polecił uczestnikom uporządkowanie w zdania wyrazów kojarzonych ze starszym wiekiem, takich jak “emeryt”, “pomarszczony”. Następnie zmierzył szybkość, z jaką przechodzili przez hall w drodze do windy. Zabierało im jedną do do dwóch dodatkowych sekund więcej niż innym, którzy nie poznali słów kojarzonych z emerytami. Uczestnicy eksperymentu zostali utorowani przez słowa niosące skojarzenia ze starością.
Badania nad zjawiskiem torowania wskazują, że kiedy angażujemy się w głęboką introspekcję, mającą wyjaśnić przyczyny naszych zachowań, nie dostrzegamy wielu znaczeń, uczuć, emocji mających wpływ na nasze czyny.